Nora CSONTOS

Publications

Articles dans des ouvrages à comité de lecture

2013 : A pragmatika mint szemléletmód érvényesítésének lehetősége a történetiségben. [La pragmatique en tant que possibilité d’application d’une approche historique.] Magyar Nyelv CIX : 149–157. d)

Chapitres d’ouvrage

2013 : A kép mint narratíva. A kép szerepe a MID-tankönyvekben. [L’image comme narration. Le rôle de l’image dans les manuels MID.] In : Tóth Szregej (szerk.) : Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. MANYE, Vol. 9. Budapest–Szeged. 135–144.

Conférences invitées

  • 17/04/2015 : Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban, Szeged « Az idézés mint újrakonstruálás / Quoting as re-construal »
  • 27/03/2013 : MANYE Konferencia, Budapest « Figyelemirányítás az idézésben. A deiktikus nyelvi elem funkciója az egyenes idézésben »

Lecteur ou lectrice

  • Section CNU : 15 - Langues, littératures et cultures africaines, asiatiques et d'autres aires linguistiques